Izvještaj o prvih 100 dana rada nove gradske uprave

Povodom prvih 100 dana rada nove gradske uprave sačinjeno je sažeto izvješće koje obuhvaća većinu aktivnosti koje su u tom razdoblju obavljene. Za detaljnija pojašnjenja pojedinih tema građani mogu uputiti vlastite upite telefonom, e-mailom ili poštom, a za neke su već organizirane zasebne radijske emisije na lokalnom Radio Kninu.

 Izvještaj o radu – 100 dana rada