Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 6. listopada 2017. godine (petak), s početkom u 14:00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, temeljem objavljenog Javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 82/17 od 23. kolovoza 2017. godine, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove Odjela.

Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati i to:

1. Sanda Petrović Brnić
2. Iris Vasiljević i
3. Joško Nedoklan

te da isti mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata.

Kandidati iz točke II. ovog Poziva trebaju se javiti u gradsku upravu Grada Knina.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 14:00 sati i trajat će 75 minuta.

Na pisano testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove do 14:00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Knina.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Marijo Ćaćić, mag.oec.