Javna rasprava o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Div d.o.o. Podružnica Knin u Kninu
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavio je Javnu raspravu o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Div d.o.o. Podružnica Knin u Kninu.

Javna rasprava traje 30 dana i to od 23. lipnja do 23. srpnja 2016. godine te se u 
tom vremenu mogu dati mišljenja, prijedlozi i primjedbe u predvorju zgrade gradske

uprave Grada Knina gdje su dostupni Stručna podloga i Sažetak stručne podloge.

Poziv za javnu raspravu nalazi se u privitku vijesti.

Javna rasprava