Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina započinje 16. do 31. svibnja 2024. godine.          

JAVNI UVID U JAVNOJ RASPRAVI

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina u vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti i prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana 2, Knin.

Uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i na linku: Prijedlog plana

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina održat će se dana 20. svibnja 2024. godine sa početkom u 12 sati u Gradskoj vijećnici, Ulica dr. Franje Tuđmana 2, Knin.

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI

JAVNOPRAVNA TIJELA

U periodu trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjev za izradu prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tog zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan (članak 101. ZPU).

Mišljenja na prijedlog plana potrebno je dostaviti zaključno do 31. svibnja 2024. godine, a u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano odnosno da je prostorni plan izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

OSTALI SUDIONICI

za vrijeme javnog izlaganja mogu:

  • postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje,
  • dati prijedloge i primjedbe u zapisnik.

za vrijeme trajanja javne rasprave mogu:

  • upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Izmjena i dopuna (VII) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina,
  • dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Ulica dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrat će se one koje su zaprimljene zaključno do 31. svibnja 2024. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s prijemnim pečatom poštanskog ureda do 31. svibnja 2024. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, koji su dati u roku i na propisani način, obradit će odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade i pripremiti izvješće o javnoj raspravi u roku od najviše petnaest dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Pozivamo zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Ulica dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, ili na broj telefona 022/664-432.

PROČELNIK
Ivica Brčina, dipl.ing.građ.

Prijedlog plana