Javni natječaj za zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, na radna mjesta:
1. pomoćnik pročelnika za projekte, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,
2. stručni suradnik za financijske poslove, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osoba koja se prijavljuje na ovaj natječaj, osim općih uvjeta: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, mora ispunjavati i propisane uvjete stručnog znanja radnog mjesta i to:

1.  pomoćnik pročelnika za projekte
– sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene struke,
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
– položen državni ispit II. razine,
– poznavanje rada na računalu.

2.  stručni suradnik za financijske poslove
– sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ekonomske struke,
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit II. razine,
– poznavanje rada na računalu.

Prijava na javni natječaj podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja,  ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,  s naznakom: „Natječaj za prijam u službu na radno mjesto ________ – ne otvaraj“.
Prijava se može predati neposredno i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  prvi kat, ured broj 22.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 55/2024