Javni natječaj za zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na radna mjesta:
1. viši referent – komunalni i prometni redar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,
2. vježbenik za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta višeg referenta – komunalni i prometni redar, 1 vježbenik na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Osoba koja se prijavljuje na ovaj natječaj, osim općih uvjeta: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, mora ispunjavati i propisane uvjete stručnog znanja radnog mjesta i to:
1. viši referent – komunalni i prometni redar
– sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij tehničke ili upravne struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit II. razine,
– položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara,
– položen vozački ispit B kategorije,
– poznavanje rada na računalu.

2. vježbenik – viši referent – komunalni i prometni redar
– sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij tehničke ili upravne struke,
– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima kraćim od 12 mjeseci,
– položen vozački ispit B kategorije,
– poznavanje rada na računalu.

Prijava na javni natječaj podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja,  ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,  s naznakom: „Natječaj za prijam u službu na radno mjesto _________ – ne otvaraj“.
Prijava se može predati neposredno i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  prvi kat, ured broj 22.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 55/2024