Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU „Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare“ u Kninu

 

Stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj: 153/13 i 65/17), te Zaključka Gradonačelnika Grada Knina KLASA: 350-02/17- 01/04, URBROJ: 2182/10-02- 17-10, od 03. kolovoza 2017. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU „Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare“ u Kninu.

 

Tekst Javne rasprave nalazi se u privitku vijesti.

 Poziv na javnu raspravu DPU Gospodarske zone i zone mješovite namjene Marića bare u Kninu