Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom

Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom

Pozivamo građane/ke grada Knina da se odazovu pozivu na javnu tribinu o održivom gospodarenju otpadom koja će se održati u srijedu 22. prosinca 2021. s početkom u 11:00 sati u Kninu u dvorani studenskog doma na adresi: Kralja Petra Krešimira IV br. 22.

Svrha javne tribine je educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom uključujući odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Na tribini ćete od stručnjaka za gospodarenje otpadom kroz prezentaciju, pitanja i odgovore saznati sve o razdvajanju i odlaganju vašeg otpada.

Prijave na e-mail: ana.medvidovic@knin.hr ili telefon: 022/664-436 (437) su obvezne zbog ograničenja broja sudionika propisanih epidemiološkim preporukama zbog pandemije virusa SARS-CoV-2.

Hvala Vam na doprinosu u zaštiti okoliša!