Javni natječaj za prevenciju nasilja nad i među djecom i mladima

Dana 19. travnja 2017.g. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini   kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Javni natječaj možete preuzeti u privitku vijesti.

Priopcenje_za_medije_prevencija_nasilja_2017

Priopcenje_za_medije_prevencija_nasilja