Postupka stavljanja izvan snage DPU “Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu”

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN: 153/13) u privitku vijesti se nalazi Obavijest o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU “Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu” i Odluka gradskog vijeća o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU “Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu” objavljena u “Službenom glasilu Grada Knina” broj: 05/17.

scan0003

scan0004