Postupak stavljanja izvan snage DPU “Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare” u Kninu
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN: 153/13) u privitku vijesti se nalazi Obavijest o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU “Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare” u Kninu i Odluka gradskog vijeća o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU “Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare” u Kninu objavljena u “Službenom glasilu Grada Knina” broj: 05/17.