Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnih  prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin za slijedeće poslovne prostore:

– Imotska 3, Knin (prostor broj 4, površine 44,30 m2)
– Imotska 3, Knin (prostor broj 5, površine 50,75 m2)

Djelatnosti koje se u njima mogu obavljati su: djelatnost neprofitnih udruga u području kulture, sporta i ostalih udruga civilnog društva, te djelatnost političkih stranaka.

Javni natječaj je otvoren od 19. do 26. ožujka 2020.