Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Lokacija za zakup:
poslovni prostor anagrafske oznake Kralja Zvonimira 43, Knin, položen na „čest.zgr. 85/1, KO Knin“,
– korisna površina: 72,22 m2
– namjena: proizvodna ili uslužna djelatnost
– početna cijena : 7,30 kn/m2 za proizvodnu djelatnost
– početna cijena: 12,20 kn/m2 za uslužnu djelatnost

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.
Poslovni prostor se daje bez priključka električne energije.

Zadnji dan za predaju dokumentacije je dan 15. srpnja 2021. godine.