Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Lokacije za zakup:

poslovni prostor anagrafske oznake Tvrtkova 3, Knin, položen na k.č.z. dio 2449/1 KO Knin koja odgovara dijelu čest. 3141/1, KO Kninsko polje, zk. ul. 4422,
– korisna površina: 55,00 m2
– namjena: uslužna djelatnost
– početna cijena : 16,40 kn/m2 

poslovni prostor anagrafske oznake Tvrtkova 5, Knin, položen na k.č.z. dio 2449/1 KO Knin koja odgovara dijelu čest. zem. 3141/1, KO Kninsko polje, zk. ul. 4422,
– korisna površina: 23,50 m2
– namjena: uslužna djelatnost
– početna cijena : 17,60 kn/m2 

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

Zadnji dan za predaju dokumentacije je 10. veljače 2022. godine.