Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Knin raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Natječaj u prilogu:

Natječaj za poslovni prostor