Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja

Nakon što je sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, br. 3/17) proveden postupak određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina, Gradonačelnik Grada Knina dana 15. srpnja 2019. g. donio je Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 64/08), Grad Knin informira javnost o donošenju navedene odluke.

Odluka o sadržaju Strateške studije nalazi se u privitku:

Odluka o sadržaju strateške studije