Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora od posebnog interesa za Grad Knin

Gradonačelnica Grada Knina, raspisala je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora od posebnog interesa za Grad Knin.

U zakup se daje ukupno 12 poslovnih prostora.

Tekst natječaja u privitku.

 

javni natječaj za poslovne prostore od posebnog interesa