Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Lokacija za zakup:

poslovni prostor anagrafske oznake Kralja Zvonimira 18, Knin, položen na  „čest. zgr. 298,  ZU 342 KO Knin“ (½ suvlasničkog dijela)
– korisna površina:  25,05 m2
– namjena:  proizvodna ili uslužna djelatnost
– početna cijena : 10,80 kn/m2 ( 1,43 EUR/m2 ) za proizvodnu djelatnost
– početna cijena:  17,60  kn/m2 ( 2,34 EUR/m2 ) za  uslužnu djelatnost

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

Zadnji dan za predaju dokumentacije je dan 30. prosinca 2022. godine.