Zapošljavanje radnica za potporu i podršku starijim osobama

Zapošljavanje radnica za potporu i podršku starijim osobama

U sklopu projekta “Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III” udruga H projekti iz Knina zapošljava 25 radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Zaposlenje je na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, a prijaviti se može do 22. prosinca 2022. Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.