Javni natječaj za imenovanje pročelnika

Javni natječaj za imenovanje pročelnika

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Prijava na natječaj podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika“ – ne otvaraj.
Prijava se može predati neposredno i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, prvi kat, ured broj 22.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 20/2024 od 21. veljače 2024.