Poziv na sudjelovanje u aktivnostima projekta: „Manje pesimizma, više aktivizma“

Poziv na sudjelovanje u aktivnostima projekta: „Manje pesimizma, više aktivizma“

Ekološka udruga „Krka“ započela je 01.01.2024. godine s provedbom projekta „Manje pesimizma, više aktivizma“ u suradnji i partnerstvu s  Gradom Kninom i Općinom Promina. Provedbom aktivnosti projekta doprinosimo edukaciji, savjetovanju te razvoju vještina mladih, poticanju aktivnog sudjelovanja mladih u društvu,  njihovom zapošljavanju i poboljšanju kvalitete života a s ciljem zadržavanja mladih u ruralnim sredinama.

Ovim putem pozivamo sve mlade osobe iz Knina i Promine da se prijave za sudjelovanje na nekoj od dolje navedenih radionica:
1. Radionica „mekih“ vještina  „Vještina komuniciranja„ i „Budi kreativan„
2. Radionica poduzetničkih vještina „Budi poduzetan“ i „Ostvari poduzetničku ideju
3. Radionica „Poticanje aktivizma mladih“
4. Radionica „Važnost volonterstva„
5. Radionica „Održivi razvoj  i održivi turizam“
6. Radionica „Kako do EU sredstava“

Također pozivamo mlade osobe da osmisle ekološku volontersku akciju  koju će zajedno s projektnim timom  provesti te tako dati doprinos  očuvanju prirode i okoliša, poboljšanju kvalitete života mladih i doprinos održivom razvoju zajednice. U sklopu projekta osigurana su sredstva za provedbu 2 volonterske akcije ( jedna u Kninu i jedna u Promini).

Za sudjelovanje na radionicama, prijavu volonterske akcije ili bilo kakvo pitanje slobodno nam se obratite mail: info@eu-krka-knin.hr ili kontakt telefon: 022/664 608.

Projekt „Manje pesimizma, više aktivizma“ financiran je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sa 14.000,00 € te će njegova provedba trajati do 31.12.2024. godine.