Javni natječaj za dodjelu stanova u najam

Javni natječaj za dodjelu stanova u najam

Gradonačelnik Grada Knina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stanova u najam

Pravo na dodjelu stana u najam može ostvariti podnositelj prijave i članovi njegovog obiteljskog kućanstva pod uvjetom da:
– je potencijalni korisnik stambene jedinice potreban kadar na području Grada, odnosno da svojim radom može doprinijeti napretku, u području zdravstva (doktor specijalist pedijatar, doktor specijalist ginekologije, doktor specijalist kirurgije, doktor specijalist za interne bolesti, doktor obiteljske medicine, magistar farmacije, magistar medicinske biokemije, tehničar laboratorijske dijagnostike, medicinske sestre/tehničari) i školstva (nastavnik/profesor matematike, nastavnik/profesor fizike, dipl. ing elektrotehnike), logoped i učitelj edukator-rehabilitator, 
– da ima prebivalište na području Grada Knina ili da u roku od 30 dana od dana dobivanja stana u najam prijavi prebivalište na području Grada Knina,
– da je zaposlen u ustanovama i gospodarskim subjektima iz područja zdravstva, u zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama i udrugama iz područja edukacijske rehabilitacije i školstva na području Grada Knina,
– u vlasništvu ili suvlasništvu niti on niti članovi njegovog obiteljskog kućanstva nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Grada Knina, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 20 godina prije podnošenja prijave.

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:
1. prema stručnoj spremi podnositelja prijave,
2. prema zanimanju,
3. prema broju članova obiteljskog kućanstva,
4. prema stambenom statusu.
Navedena mjerila vrednuju se odgovarajućim brojem bodova, sukladno odredbama Odluke o davanju stanova u najam.
Odgovarajuća stambena površina dodijelit će se u najam sukladno raspoloživim stambenim jedinicama i broju članova obiteljskog kućanstva podnositelja prijave.

Prijave se mogu podnijeti u roku od  30 (trideset) dana  od dana  objave na internet stranici Grada Knina, odnosno od 21. veljače 2024. godine do 21. ožujka 2024. godine.
Zadnji dan za predaju dokumentacije je dan  21. ožujka 2024. godine.