Javni natječaj za imenovanje pročelnika

Javni natječaj za imenovanje pročelnika

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje

  1. pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,
  2. pročelnika Upravnog odjela za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,
  3. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Prijava na javni natječaj podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, s naznakom: „Za natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za (navesti naziv odjela) – ne otvaraj“.
Prijava se može neposredno predati i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana broj 2, kat 1., ured br. 20.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 144/20 od 23. prosinca 2020.