Javni poziv vlasnicima nekretnina – izvlaštenje za izgradnju mosta preko Butižnice

Javni poziv vlasnicima nekretnina – izvlaštenje za izgradnju mosta preko Butižnice

Gradonačelnik Grada Knina objavljuje

Javni poziv – ponudu

vlasnicima nekretnina radi sporazumnog rješavanja pitanja prava vlasništva.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici na čijim nekretninama će se izvoditi radovi na izgradnji mosta preko rijeke Butižnice i obaloutvrde da se jave u Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, soba br. 6, I kat, kontakt tel: 022/664-434, radi sporazumnog rješavanja pitanja prava vlasništva.