Javni poziv vlasnicima nekretnina – izvlaštenje za izgradnju oborinske odvodnje u Horvatinčićevoj ulici

Javni poziv vlasnicima nekretnina – izvlaštenje za izgradnju oborinske odvodnje u Horvatinčićevoj ulici

Gradonačelnik Grada Knina objavljuje

Javni poziv – ponudu

vlasnicima nekretnina radi sporazumnog rješavanja pitanja prava vlasništva.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici na čijim nekretninama će se izvoditi radovi da se jave u Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, soba br. 6, I kat, kontakt tel: 022/664-434, radi sporazumnog rješavanja pitanja naknade za ustanovljenje prava služnosti, odnosno nepotpunog izvlaštenja nekretnina.  Rok za prijavu je 8 dana od dana objave oglasa.