Javni poziv vlasnicima nekretnina – izvlaštenje za izgradnju parkirališta uz Cesarićevu obalu

Javni poziv vlasnicima nekretnina – izvlaštenje za izgradnju parkirališta uz Cesarićevu obalu

Gradonačelnik Grada Knina objavljuje

Javni poziv – ponudu

vlasnicima nekretnina radi sporazumnog rješavanja pitanja prava vlasništva.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina navedenih u javnom pozivu da se jave u Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, soba br. 6, I kat, kontakt tel: 022/664-434, radi sporazumnog rješavanja pitanja prava vlasništva.  Rok za prijavu je 8 dana od dana objave oglasa.