Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Gradonačelnik Grada Knina dana 08. studenog 2019. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2019. GODINI PO 1. I 2. IZMJENAMA PROGRAMA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava potpore poljoprivredi na području Grada Knina u 2019. godini.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:

Mjera 1. POTPORE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
Mjera 2. POTPORE OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA
Mjera 3. POTPORA KAPITALNIM ULAGANJIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE
Mjera 4. POTPORA IZRADE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE KOJI ĆE SE PRIJAVLJIVATI ZA SREDSTVA EU FONDOVA

Mjera 5. POTPORA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno do 1. prosinca 2019. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi u 2019. po 1. i 2. Izmjenama Programa

Izjava o korištenju državnih potpora male vrijednost

Izjava o korištenju državnih potpora male vrijednosti – Isključivo za MJERU 5

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o obavljanju djelatnosti na području Grada Knina

Izjava o zadovoljavanju uvjeta za potporu kapitalnih ulaganja u sektoru biljne proizvodnje

Zahtjev 1-POTPORE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Zahtjev 2-POTPORE ZA POVEĆANJE STOČNOG-FONDA

Zahtjev 3-POTPORE U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE

Zahtjev 4-PRIJAVA DOKUMENTACIJE ZA EU SREDTVA

Zahtjev 5-POTPORA ULAGANJU U PRERADU