Zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Zatvara se Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Knina u 2019. godini, KLASA: 320-01/19-01/2, URBROJ: 2182/10-02-19-6 od 5. travnja 2019. godine zaključno s danom 07. studenog 2019. godine u 15,00 sati.

Temeljem 1. i 2. Izmjena Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2019.-2021. godine, raspisat će se Javni poziv i objaviti zajedno s obrascima zahtjeva i svim potrebnim privitcima.

Odluka o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi 7. studenog 2019.