JAVNI POZIV za dostavu podataka o deficitarnim zanimanjima više i visoke stručne spreme

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, te izradi i uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku (NN 93/10), Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje analizu i prognozu potreba tržišta rada za pojedinim kvalifikacijama. Analiza se provodi na osnovi relevantnih statističkih podataka i pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema programu obrazovanja, podataka iz Ankete poslodavaca te se uzimaju u obzir strategije i planovi gospodarskog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini.

Kao rezultat spomenutih analiza, Zavod izrađuje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, koje imaju kvalitativni karakter – preporuča se povećanje ili smanjenje broj upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim programima obrazovanja, ali se ono ne odrađuje brojčano. Izrađene su na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom. Navedene Preporuke koriste se, primjerice, prilikom izrade Natječaja za dodjelu studenskih stipendija Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, za izradu natječaja za prijam učenika u učeničke domove i drugo.               

Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim kvalifikacijama, te izradio Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku studiranja u 2015. godini između ostalog i za područje Šibensko-kninske županije, koja je objavljena na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.   

Budući se predmetni podatci odnose na područje cijele županije, a ne za područje grada Knina, Grad Knin u cilju pribavljanja relevantnih podataka o deficitarnim zanimanja na svom području poziva sve zainteresirane subjekte na području grada Knina da dostave podatke o deficitarnim profilima zanimanja visoke i više stručne spreme za kojima postoji potreba u djelokrugu njihovog djelovanja.   

Traženi podaci su Gradu Kninu potrebni za popunjavanje relevantnih obrazaca o obrazovnoj strukturi mladih sugrađana Grada Knina, ali i zbog kriterija pri odabiru novih stipendista Grada Knina za akademsku 2014./15. godinu.     

Prethodno navedeno potrebno je dostaviti do 10. veljače 2015. godine, na e-mail adresu: grad@knin.hr , s naznakom: Deficitarna zanimanja na području grada Knina za akademsku 2014./15. godinu.