Javni poziv za prijavu manifestacija povodom proslave blagdana Sv. Ante (13. lipnja) i Dana Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada
Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni
tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14 i 2/18), dana 25. travnja 2018. godine,
objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za prijavu manifestacija povodom proslave blagdana Sv. Ante (13. lipnja) i Dana

Grada Knina

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe (napose udruge, ustanove,
trgovačka društva, športska društva, obrtnici, nositelji samostalnih djelatnosti i dr.) koje
svojim djelovanjem doprinose kulturnom, edukativnom, umjetničkom, društvenom,
športskom ili nekom drugom sličnom sadržaju (kao što su npr. izložbe, turniri, koncerti,
gastro ponude, književne večeri, radionice, natjecanja, zabavni programi i drugo), da dostave
popis događanja koja će organizirati u povodu proslave blagdana Sv. Ante (13. lipnja) i Dana
Grada Knina.

U privitku vijesti možete preuzeti tekst Javnog poziva.

Javni poziv za prijavu manifestacija u kalendar događanja povodom Dana Grada Knina i blagdana Sv. Ante (2018)