Javni poziv za sufinanciranje izrade projekata energetske obnove zgrada

Javni poziv za sufinanciranje izrade projekata energetske obnove zgrada

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje:

JAVNI POZIV
za sufinanciranje izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada  na području Grada Knina za 2020. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Knina u sufinanciranju izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Knina.
Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.
Visina iznosa i postotak sufinanciranja iznose:

 ≤ 10 stanova11 – 20 stanova> 20 stanova
Postotak sufinanciranja80%80%80%
Max iznos sufinanciranja10.000,0020.000,0030.000,00

Maksimalna visina iznosa sufinanciranja po jednom prijavitelju iznosi 50.000,00 kn.

Prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava natječaja, a najkasnije do 20. studenoga 2020. godine.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti:
– slanjem upita na e-adresu: ana.medvidovic@knin.hr
– na telefon 022/664-436 svakim radnim danom od 8-12 sati – osobno u zgradi gradske uprave Grada Knina, Ulica dr. F. Tuđmana 2, Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, I. kat, ured br.17.