Javni pozivi za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i umjetnosti, sportu i udrugama od interesa za Grad Knin za 2016. godinu

Obavještavaju se svi zainteresirani da su raspisani Javni pozivi za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i umjetnosti, sportu i udrugama od interesa za Grad Knin za 2016. godinu, te da su isti objavljeni na oglasnoj ploči: Grada Knina, službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr, a po potrebi biti će objavljeni i na drugi prikladan način.

Javne potrebe u kulturi i umjetnosti, sportu i udrugama od interesa za Grad Knin (u daljnjem tekstu: javne potrebe), jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Knin, koje se programom utvrde kao javne potrebe i za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Knina.
Pozivi su otvoreni u trajanju od 15. rujna do 5. listopada 2015. godine.   U programe javnih potreba Grada Knina u 2016. godini uvrstiti će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga:
– kulture i umjetnosti
– sporta:
1. sportske manifestacije,
2. ekipni sportovi,
3. individualni sportovi
4. rekreacija,
5. sportaši invalidi
– dugih udruga od interesa za Grad Knin
na sljedećim razinama područja djelovanja: branitelji i stradalnici, demokratska politička kultura, duhovnost, gospodarstvo, hobistička djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode, zaštita i spašavanje te ostala područja djelovanja.

Tekst Zaključka, Javnih poziva zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u nastavku

ZAKLJUČAK o objavi i provođenju Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i umjetnosti, sportu i udrugama od interesa za Grad Knin u 2016. godini

KULTURA I UMJETNOST

SPORT


SPORTSKE MANIFESTACIJE


EKIPNI SPORTOVI


              INDIVIDUALNI SPORTOVI


             REKREACIJA


             SPORTAŠI INVALIDI


UDRUGE OD INTERESA ZA GRAD KNIN