JULRA Matica raspisuje natječaj za zapošljavanje

JULRA Matica raspisuje natječaj za zapošljavanje

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE INFORMACIJSKO-INOVACIJSKOG INKUBATORA (3I)“ – INTERVENCIJSKI PLAN GRADA KNINA

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA i članka 12. Statuta Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA, te temeljem Odluke o financiranju projekta „Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)“ u sklopu Intervencijskog plana Grada Knina koji se sufinancira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u okviru programa Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima,

Upravno vijeće Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje Administratora/ice – projektnog asistenta/ice

Uvjeti za radno mjesto Administrator/ica – projektni asistent:
  • sveučilišni prvostupnik/ca društvenog ili tehničkog smjera
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu; iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel

Administrator/ica – projektni asistent/ica zapošljava se na pola radnog vremena na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta (do 30. lipnja 2022. godine).

Natječaj je otvoren od 2.1. do 10.1.2020. i možete ga pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Administrator/ica – projektni asistent

ili u prilogu:

3I Natječaj izgradnja kapaciteta za provedbu IP Grada Knina – projektni asistent