Knin i još četiri grada raspolagat će s 900 milijuna kuna iz europskih fondova

Knin i još četiri grada te jedna općina raspolagat će s 900 milijuna kuna iz Europskih fondova, a odluku o provedbi programa danas je kninskoj gradonačelnici Josipi Rimac sa suradnicima uručio potpredsjednik Vlade Branko Grčić.

 

U sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. predviđena je provedba Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima, za kojeg je iz oba operativna programa predviđeno više od 900 milijuna kuna.

Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić dodijelio je danas odluke o provedbi tog programa gradovima Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja, Vukovar, te općini Darda.

„Sredstvima iz EU fondova želimo osigurati ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva, poboljšati kvalitetu života svih naših građana, osobito onih koji žive i rade u područjima koja su najviše bila pogođena ratnim zbivanjima“, naglasio je potpredsjednik Grčić.

Integrirana fizička, gospodarska i socijalna regeneracija područja pogođenih siromaštvom i socijalnom isključenosti ima za cilj smanjiti socijalne nejednakosti, isključenost i siromaštvo, poboljšati infrastrukturu, povećati atraktivnost za življenje i potencijalna ulaganja i ojačati aktivno sudjelovanje stanovnika tih područja u gospodarskom i društvenom životu.

Postupak odabira pilot područja proveden je na temelju sljedećih kriterija: indeks višestruke deprivacije, veličina grada iskazana brojem stanovnika (od 10.000 do 35.000 stanovnika) te stanje okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Pri tom je poštivana i obveza da jedno od pilot područja karakterizira značajan udio pripadnika romske manjine.

Navedene kriterije zadovoljilo je pet gradova: Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar. Pilot područje grada Belog Manastira prošireno je na općinu Darda zbog značajnog udjela romskog stanovništva.

Ciljevi će se postići integriranim korištenjem sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjenih ulaganjima izgradnju društvene, komunalne i gospodarske infrastrukture, i sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih pružanju socijalnih, obrazovnih, gospodarskih usluga i usluga vezanih za zapošljavanje.

Sredstva će gradovima bit dostupna po odobrenju njihovih intervencijskih planova u kojima će biti definirani projekti koji pridonose ciljevima Programa koji će se sufinancirati sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.

 

Min reg razv (1) Min reg razv (2) Min reg razv (3)