Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Knina, koju saziva pročelnica Sanda Petrović Brnić, dipl. iur., održat će se 15. lipnja 2021. godine, s početkom u 15,30 sati u gradskoj vijećnici Grada Knina, Tuđmanova br. 2.

U prilogu se nalazi dnevni red za konstituirajuću sjednicu.