Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice – Knin

Ravnateljem Knjižnice može biti imenovana osoba, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
  • položen stručni knjižničarski ispit
  • najmanje pet godina rada u knjižnici
  • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelja se imenuje na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta i dokazima iz čl. 103. st. 1. Zakona, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22 300 Knin, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvarati, natječaj za ravnatelja“.

Natječaj možete pogledati na stranicama Narodnih novina,

ili u prilogu: