Kreće izgradnja mosta u Raškovićima

Kreće izgradnja mosta u Raškovićima

Danas, 21. listopada 2021. godine u Gradskoj vijećnici, Gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić je sa g. Petrom Melvanom, prokuristom ugovornog izvođača radova, Kameni zid d.o.o., potpisao ugovor o izvođenju radova na izgradnji mosta preko rijeke Butižnice u naselju Raškovići u Kninu.

Radi se o projektu čija priprema, zbog kompleksnih uvjeta i birokratskih prepreka, traje već gotovo 4 godine, a za kojeg je Grad svake godine alocirao proračunska sredstva. Po završetku pripreme projektne dokumentacije i ishodovanja svih dozvola za gradnju, proveden je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova izgradnje mosta, u kojem je kao najpovoljniji ponuditelj odabrano društvo Kameni zid d.o.o. iz Drniša, s kojim je danas potpisan Ugovor.

Ugovorena vrijednost radova izgradnje ovog mosta je 969.968,46 kn (sa PDV-om).

Most preko rijeke Butižnice u naselju Raškovići i obalni zidovi izvesti će se iz betona, monolitno na licu mjesta. Na taj način će se postići najveća kvaliteta i trajnost mosta. Ukupna dužina mosta iznosit će 9.20 m, a širina 3.2 m, kako bi zadovoljila potrebe prijelaza poljoprivrednih strojeva, pješaka i stoke. Na bočnim plohama mosta bit će ugrađena pocinčana čelična ograda, koja će imati funkciju odbojne i pješačke ograde.

Grad Knin će Izvođača uvesti u posao u sljedećih 20 dana, a rok za završetak radova je 3 mjeseca od dana uvođenja u posao. Izgradnjom ovog mosta će se, nakon nešto više od 15 godina od urušavanja prethodnog, starog mosta, ponovo omogućiti poljoprivrednicima iz naselja Donji Žagrović, izravan pristup njihovim poljoprivrednim površinama na lijevoj strani rijeke Butižnice.