Lokalni izbori

U privitku vijesti dostavljamo pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor gradonačelnika, kao i zbirnu listu pravovaljano predloženog kandidata za izbor zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Knin – gradonacelnik

Grad Knin – zamjenik – manjina

Grad Knin – vijece