Milenijskom fotografijom VISIT KNIN gdina. Šime Strikomana kroz projekt VENI-VIDI-KNIN učenici, ekolozi i građani Knina promoviraju prirode i kulturne ljepote grada Knina i okolice

Uz fotografiju šaljemo poziv svim ljudina na planeti Zemlji:

Ako ste zasićeni gradom i tražite promjenu, ako volite prirodni okoliš i privrženi ste tradicijskoj kulturi, no ako i niste, ali želite probati, dođite i upoznajte prirodne i kutlurne vrijednosti  Knina i okolice.

 Posjetite još neotkriveni grad Knin, grad na sedam rijeka, grad sa jednom od najvećih i najljepših tvrđava u Europi, grada iz koje se kreće put najvišeg vrha RH.“

Inače projektom VENI-VIDI-KNIN koji  provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin  u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana Knin, organiziranjem radionica o prirodnim o povijesnim ljepotama šire okolice grada Knina, radionicama o fotografiji, organizacijom Zelenih izleta/terenske nastave, formiranjem foto sekcije,  osmišljavanjem i tiskanjem brošura o prirodnim ljepotama i turističkoj ponudi grada Knina, organizacijom izložbe fotografija, snimanjem Milenijske fotografije, izradom i postavljanjem Jumbo plakata o kninskim ljepotama u Šibenik  potičemo inovativan pristup obrazovanju, potičemo  kreativnost i talent  kod učenika, potičemo mlade na aktivniji boravak u prirodi, potičemo mlade na aktivnije sudjelovanje u društvu, upoznajemo mlade sa prirodnim i povijesnim ljepotama, šire okolice grada Knina te promoviramo prirodne i povijesne ljepote grada Knina i okolice.

Foto aparati kupljeni kroz projekt donirani su školi za buduće generacije koje će djelovati kroz foto sekciju.

Donatori projekta su JU NP Krka i Erste banka.