Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (IV) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, br. 64/08), Grad Knin je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (IV) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina.
Odluka o započinjanju postupka ocjene nalazi se u privitku obavijesti.

GUP – Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene