Nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode “Dinara”

Nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode “Dinara”

Područje planinskog masiva Dinare, izvorišni dio i gornji dio toka rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu, radi svoje iznimne prirodne vrijednosti predloženi su za zaštitu u kategoriji parka prirode.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode “Dinara” na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanje, koje se nalazi na ovom linku:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14068&fbclid=IwAR2-NsJPkwGVfEFBMJ32YIN60Lhm4mrqQYTiFrBOakNLkhA7df8yLNv6GxY

Savjetovanje je otvoreno do 01. lipnja 2020.

Obuhvat Parka prirode “Dinara” sa česticama

Legenda uz kartu parka:
Crvena točkasta linija predstavlja prvu verziju granice parka, plava puna linija predstavlja zadnju verziju granice parka.