NAGRAĐENI AUTORI NAJBOLJIH RADOVA NATJEČAJA “ŠTO VOLIM U KNINU?”

NAGRAĐENI AUTORI NAJBOLJIH RADOVA NATJEČAJA “ŠTO VOLIM U KNINU?”

Dana 12. studenoga 2023. godine s početkom u 12.30 sati, u gradskoj vijećnici Grada Knina prigodno su nagrađeni autori najboljih radova od pristiglih na provedenom Natječaju „ŠTO VOLIM U KNINU?“.

Dječje gradsko vijeće Grada Knina raspisalo je Natječaj „ŠTO VOLIM U KNINU?“, koji je trajao od 3.10.2023. do 3.11. 2023. godine.

Izbor teme za uradak su bile  karakteristike grada i ono što se djeci od tih karakteristika najviše sviđalo ili što su smatrali da najbolje opisuje njihov grad (priroda, znamenitosti, umjetnost, kultura, važni sportovi ili osobe i slično). Na Natječaju su mogli sudjelovati učenici 5.-8. razreda osnovnih škola s područja Grada Knina.

Nakon pregleda pristiglih likovnih i literarnih radova, dječje Gradsko vijeće odabralo je najbolje radove, i to:

NAJBOLJI LIKOVNI RAD;

Ema Kovačević (crtež: Kralj Zvonimir), učenica 5.a razreda OŠ Domovinske zahvalnosti, Knin.

NAJBOLJI LITERARNI RAD:

Luca Grizelj (pjesma : Knin), učenica 5.s razreda OŠ Domovinske zahvalnosti, Knin.

Gradonačelnik grada Knina Marijo Ćaćić zajedno je sa dječjim Gradonačelnikom Tonijem Ivankovićem podijelio prigodne nagrade najboljim autorima, kao i ostalim sudionicima natječaja i dječjim Vijećnicima.