Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnih odbora

Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnih odbora

Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Knina, objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Knina provedenih dana 10. prosinca 2023.