Asfaltiranje cesta u Plavnu

Asfaltiranje cesta u Plavnu

Gradu Kninu su temeljem prijave na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU odobrena sredstva za asfaltiranje cesta za zaseoke Torbice i Dubaiće u Plavnu u iznosu od 35.000 €.

Grad Knin je izradio projektnu dokumentaciju, proveo postupak nabave i ugovorio izvođenje radova i usluge stručnog nadzora.

Ukupan iznos ugovorenih radova i usluga nadzora iznosi 65.929,15 € (s PDV-om 82.411,44 €).