Natječaj za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja raspisuje:

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik za financije i računovodstvo, 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu osoba mora ispunjavati i posebne uvjete:
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Prijava na javni natječaj podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja,  ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,  s naznakom: „Za natječaj za prijam u službu stručnog suradnika – ne otvaraj“. 
Prijava se može neposredno predati i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana  br. 2,  1. kat, ured br. 20.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 5/2021