Natječaj za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti raspisuje:

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol.

Osim općih uvjeta za prijam u službu osoba mora ispunjavati i posebne uvjete:
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke,
– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima kraćim od 12 mjeseci,
– poznavanje rada na računalu.

Prijava na javni natječaj podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja,  ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,  s naznakom: „Za natječaj za prijam u službu vježbenika – ne otvaraj“.
Prijava se može neposredno predati i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana  br. 2,  1. kat, ured br. 20.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 5/2021