Natječaj za zapošljavanje voditelja projekta

Natječaj za zapošljavanje voditelja projekta

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

OGLAS

za prijam u radni odnos u Grad Knin na poslovima vezanim uz provedbu Programa intregrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i upravljanje Intervencijskim planom Grada Knina voditelja projekta za uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku, 1 izvršitelj – m/ž,  na određeno vrijeme dok traje projekt (17 mjeseci),  na polovinu punog radnog vremena, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

–  magistar struke ili stručni  specijalist struke
–  najmanje 2 godine radnog iskustva u provođenju projekata financiranih iz EU ili drugih izvora,
–  poznavanje rada na računalu,
–  poznavanje engleskog jezika,

–  položen vozački ispit za „B” kategoriju

Natječaj je otvoren od 15.6. do 23.6.2020. i možete ga pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

voditelj/voditeljica projekta

ili u prilogu:

Oglas za zapošljavanje