Obavijest i upute kandidatima uz oglas za prijem u radni odnos

Obavijest i upute kandidatima uz oglas za prijem u radni odnos

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

OBAVIJEST  I  UPUTE KANDIDATIMA

uz oglas za prijam u radni odnos u Grad Knin

 voditelja projekta za uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku, 1 izvršitelj – m/ž,  na određeno vrijeme dok traje projekt (17 mjeseci), na polovinu punog radnog vremena, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/Ispostava Knin (službena internetska stranica HZZ) te na službenoj internetskoj stranici Grada Knina i oglasnoj ploči Grada Knina.

 Opis poslova radnog mjesta: 
 • izrađuje odgovarajuće opise posla i podjelu zadataka među članovima projektnog tima, izrađuje detaljan akcijski plan provedbe projekta i projektni plan nabave,
 • obavlja koordinaciju projektnog tima, izvoditelja, lokalnih dionika i aktivnosti,
 • organizira radne dogovore, sastanke, izrađuje plan rada i prati njegovo izvršenje,
 • izrađuje izvješća,
 • osigurava pravovremeno pokretanje postupaka nabave, komunicira s arhitektima, nadzorom i izvođačima radova, osigurava pravovremene koordinacije izvođača i projektnog tima,
 • surađuje s nadzornim inženjerom, nadležnim odjelima, ustanovama i ostalim važnim dionicima,
 • komunicira s pružateljima usluga,
 • organizira informativne/promotivne aktivnosti, kontakte s medijima, nadzor i evaluaciju aktivnosti.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 92/2014)
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
 • Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 115/2018)
 • Pravila o financijskim korekcijama
 • Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Svi navedeni propisi mogu se pronaći na internetskim stranicama: https://strukturnifondovi.hr, http://www.safu.hr,   https://www.nn.hr/.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Knina i na oglasnoj ploči Grada Knina, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje prijava da u prijavi navedu broj telefona na koji, u slučaju potrebe,  mogu biti kontaktirani tijekom oglasnog postupka.

Ako kandidat  ne pristupi prethodnoj provjere znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Marijo Ćaćić, mag.oec.

Obavijest i upute kandidatima