OBAVIJEST KORISNICIMA ŠTEKATA U GRADU KNINU

Obavještavaju se svi vlasnici ugostiteljskih objekata u gradu Kninu koji u ovoj godini planiraju postavljanje štekata ispred svojih ugostiteljskih objekata u Zvonimirovoj ulici, Tuđmanovoj ulici, Tomislavovoj ulici, Ulici 4. gardijske i 7. gardijske brigade, da su za postavljanje štekata dužni sklopiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta s Hrvatskim cestama.

Naime, kako navedene ulice predstavljaju državne ceste D1 i D33 koje su pod ingerencijom Hrvatskih cesta, Grad Knin je, sukladno odredbama Zakona o cestama, Hrvatskim cestama, Tehničkoj ispostavi Šibenik uputio zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za postavljanje štekata.

U dostavljenom očitovanju Hrvatske ceste su kao uvjet navele da korisnici svih štekata koji se nalaze na javnom dobru (k.č. 6203, k.č. 6199, k.č. 6198 i k.č. 6201, sve k.o. Knin), prije izdavanja suglasnosti moraju s Hrvatskim cestama sklopiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta.

Za sva pitanja oko podnošenja zahtjeva za ishođenje suglasnosti Hrvatskih cesta za postavljanje štekata i dokumentacije koju je potrebno priložiti, korisnici štekata se mogu obratiti Hrvatskim cestama, Tehničkoj ispostavi Šibenik.

Nakon sklapanja ugovora s Hrvatskim cestama i ishođenja njihove suglasnosti za postavljanje štekata, Grad Knin će korisnicima štekata izdati suglasnost temeljem Odluke o komunalnom redu i sklopiti ugovore o korištenju javne površine sukladno Odluci o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti.

Očitovanje Hrvatskih cesta, Tehničke ispostave Šibenik nalazi se u privitku vijesti.

HRVATSKE CESTE – uvjeti za štekate