Obavijest o neradom danu

Obavještavaju se sve stranke da u utorak 13. lipnja( Dan grada i Blagdan sv. Ante) 2017. godine, gradska uprava Grada Knina neće raditi, radi čega će glavni ulaz u zgradu biti zatvoren.

 

Ostale službe koje djeluju u zgradi biti će dostupne na sporednim ulazima, i to:

  1. A) lijevo od glavnog ulaza ( ulaz dr. Franje Tuđmana br. 4) koristiti će se za dolazak do institucija:

 

Republika Hrvatska

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Uprava za sanitarnu inspekciju

Služba županijske sanitarne inspekcije

Ispostava Knin

 

Republika Hrvatska

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Uprava za inspekcijske poslove

Sektor građevinske inspekcije

Područna jedinica u Šibeniku

Ispostava u Kninu

 

Republika Hrvatska

Šibensko-kninska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Knin

 

Republika Hrvatska

Ministarstvo financija

Porezna uprava

Područni ured Dalmacija

Ispostava Knin

 

  1. B) Desni ulaz od glavnog ulaza koristiti će se za dolazak do sljedećih institucija:

 

Republika Hrvatska

Državna geodetska uprava

Područni ured za katastar Šibenik

Odjel za katastar nekretnina Knin

 

Republika Hrvatska

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji

Ispostava Knin

 

Republika Hrvatska

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji

Matični ured Knin